Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Łódź, 29 stycznia 2011 roku

 

O Fundacji:

Fundacja Pole Kreacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 10.11.2010 roku, głównie w celu działania na rzecz rozwoju sztuki i kultury, poprzez prezentację działań dotyczących teatru, sztuk plastycznych, muzyki, książki artystycznej, oraz wspierania i promowania twórczości związanej z wymienionymi sztukami, a także wspierania różnorodnych inicjatyw społecznych w tej dziedzinie.

 

O planach na rok 2011:

Fundacja planuje w najbliższym czasie zorganizowanie wystaw plastycznych, fotograficznych oraz udział w Łódzkich Obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru pod hasłem Dotknij Teatru. Spektaklami, których prezentacja przewidziana jest w ramach Obchodów są: Magnolia Dady von Bzdolov oraz Ophelia Izabeli Chlewińskiej.

 

Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Fundacji w roku 2010 zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na Posiedzeniu Zarządu w dniu 29. 01. 2011 roku.

Zarząd Fundacji Pole Kreacji