Sprawozdanie merytoryczne 2011

Łódź, 31 stycznia 2012 roku

 

O Fundacji:

Fundacja Pole Kreacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 10.11.2010 roku, głównie w celu działania na rzecz rozwoju sztuki i kultury, poprzez prezentację działań dotyczących teatru, sztuk plastycznych, muzyki, książki artystycznej, oraz wspierania i promowania twórczości związanej z wymienionymi sztukami, a także wspierania różnorodnych inicjatyw społecznych w tej dziedzinie.

 

O działalności w 2011 roku:

W marcu 2011 roku Fundacja Pole Kreacji brała udział w Łódzkich Obchodach  Międzynarodowego Dnia Teatru pod hasłem dotknij Teatru. Był to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Miasta Łodzi. Projekt Dotknij Teatru zawierał ponad 80 imprez, akcji happeningowych, warsztatów teatralnych, a także wykładów teoretycznych, wystaw, koncertów. Fundacja Pole Kreacji była jednym z 25-ciu realizatorów projektu. Liderem był Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi. Spektaklami, których prezentację 27 marca — Międzynarodowym Dniu Teatru, zorganizowała Fundacja były: Magnolia Dady von Bzdulov oraz Ophelia Izabeli Chlewińskiej. Miejscem projekcji był Klub Wytwórnia na ul. Łąkowej 29.

 

O planach na rok 2012:

Fundacja planuje w najbliższym czasie zorganizowanie wystaw plastycznych, fotograficznych:

  1. Wystawy pt. Ab origine, stanowiącą prezentację prac autorstwa łódzkiej plastyczki Anny Szyłło. Prace nacechowane są kolorytem ziemi australijskiej i przesiąknięte mistycyzmem wierzeń aborygeńskich. Cykl tkanin łączy symbolika kobiety jako archetypu w różnych kulturach: kobieta-matka-ziemia.
  2. Wystawy kostiumów zrealizowanych przez Beatę Cholewa-Mazurowską do jej etiudy filmowej pt. Piąta. Etiuda jest opowieścią o kobiecie i jej związku z naturą. Cztery żywioły: ziemia, powietrze, woda, ogień są symbolami ludzkich osobowości oraz stanów emocjonalnych.
  3. Wystawy fotografii Piotra Krauze pt. Tryptyk łódzki.

 

Wstęp na wystawy będzie wolny, a już teraz zgłaszają się chętni do wolontaryjnej pomocy studenci łódzkich uczelni.

Planowane jest także wydanie albumu Tryptyk łódzki Piotra Krauze. Fotografie stanowią współczesną dokumentację miasta. Części kolejne dotyczą architektury w różnych jej formach: zarówno powstałych w minionych wiekach obiektów drewnianych, powszechnie znanych i kojarzonych z Miastem form wielkiego rozwoju fabryk, przemysłu oraz Łodzi współczesnej — XXI wieku.

Fundacja zamierza prowadzić działalność edukacyjną w formie warsztatów plastycznych i działań teatralnych dla młodzieży uzdolnionej plastycznie, pochodzącej z ubogich rodzin.

Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Fundacji w roku 2011 zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na Posiedzeniu Zarządu w dniu 20. 01. 2011 roku.