Dziwne obroty Spraw

Prace wybrane do wystawy „Dziwne obroty Spraw pochodzą z cyklu „Ab origine. Tkaniny aplikacje powstały na przełomie 2008/2009 po mojej podróży do Australii. Inspiracją był dla mnie kontakt z kulturą Aborygenów, wyprawa do Świętej Góry Uluru, język ich obrazów, dźwięki ich instrumentów, symbiotyczny związek tubylców z naturą kosmosem i fenomen Czasu Snu.

Ten mityczny czas totemicznych przodków, w którym wszystko jest ze sobą splecione i od siebie współzależne ­teraźniejszość z przeszłością, realne z nierealnym, metafizyczne z materią, sacrum z profanum, żyjący z dawnymi przodkami, rośliny i zwierzęta z ludźmi. Krajobraz z bytami ożywionymi i z nieo­żywioną materią staje się świątynią pod niebem zamieszkałym przez przodków i bogów, a wszystko to tworzy rozedrganą „kosmiczną tkaninę, rozpo­startą od zawsze, z bezkresną przestrzenią semantyczną. Poprzez symbolicznie ukazaną „białą skórę, będącą membraną i filtrem, formą i naczyniem, przez runiczną czerwień i czerń przeplatają się w tkaninach symbole i znaki tyczące naszego Jestestwa, Bycia Tu, na Ziemi i Tam

Grafiki i rysunki pochodzą z cykli: „Lekcja jedzenia jabłek, czyli niecierpliwe poszukiwanie prawdy (2003/2005), „Eon (2007/10), „Chwile nieuwagi (2010/11), „Madonny (2012).
Moje pomysły urzeczywistniam jako rysunki, ilustracje książkowe, projekty typograficzne, suchoryty, linoryty, tkaniny unikatowe (aplikacje i „rysowane nitką- przy pomocy maszyny do szycia). Wśród moich piętnastu wystaw indywi­dualnych najważniejszymi dla mnie były: Lekcja jedzenia jabłek, czyli niecierpliwe poszukiwanie prawdy prezentowana w Australii w czasie National Multicultural Festiwal w Canberra i w Tap Gallery w Sydney, w 2007 roku, oraz wystawa „Ab origine w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w 2009 roku.

Wybrane prace:
Kalaczakra Gallery & Coffee
ul. Kuźnicza 29a, Wrocław
29 marca 30 kwietnia 2012