FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI

udział w IV edycji Międzynarodowych Targów Mody PTAK EXPO 2016

Kontynuacją współpracy Fundacji Pole Kreacji z Organizatorem Międzynarodowych Targów Mody PTAK EXPO był nasz udział w kolejnej – IV edycji w 2016 roku. Przygotowane prelekcje: „Warsztat projektanta – metodyka pracy. Przedstawienie działań podejmowanych w procesie projektowania” oraz „Archetypy wielokulturowe w modzie XXI wieku – system tworzenia przekazu” skierowane były między innymi do młodych odbiorców, którzy planują podjąć naukę w szkołach artystycznych w dziedzinie projektowania. Prelegentami były: Małgorzata Gawrysiak – Bańkowska, Beata Cholewa Mazurowska.