FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI

Cele działalności

  • działanie na rzecz rozwoju sztuki i kultury poprzez prezentację działań w dziedzinach: teatru, sztuk plastycznych, muzyki, książki artystycznej,
  • wspieranie i promowanie twórczości związanej z wymienionymi sztukami oraz różnorodnych inicjatyw społecznych w tych dziedzinach,
  • integracja i aktywizacja środowisk twórczych, społeczności lokalnej,
  • kształtowanie u dzieci, młodzieży, dorosłych postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
  • popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury i sztuki.

 

Działalność Fundacji Pole Kreacji możliwa jest dzięki wsparciu Darczyńców. Dzięki niej możemy kontynuować i rozwijać działania artystyczne, edukacyjne.