FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI

Fundacja Pole Kreacji

 

90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 77/79 m 13a;
tel. 603 865 064
e-mail: fundacja@polekreacji.pl,
www.polekreacji.pl
REGON: 100993720,
NIP: 7272770750;
KRS: 0000370130
mBank 57 1140 2017 0000 4202 1220 5037