FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI

Korzenie – historia Łodzi opowiedziana zdjęciami z rodzinnych albumów

 

W pierwszej połowie XIX wieku, w czasie powstawania przemysłowej Łodzi, lokalna ludność stanowiła zaledwie niewielki procent. Zdecydowana większość mieszkańców, dziś już zasiedziałych łodzian, to dawni przybysze. Imigranci przybywali w różnym czasie z własną tradycją – wiejską, miejską, ziemiańską, polską lub obcego pochodzenia, którą kultywowali i przekazywali swoim potomkom. Z upływem czasu te przenikające się tradycje, obyczaje stworzyły nowy kulturowy obraz miasta.

“Korzenie – historia Łodzi opowiedziana zdjęciami z rodzinnych albumów” to cykl prelekcji i warsztatów. 

Pochodzące z rodzinnych albumów łodzian zdjęcia przodków, którzy wybrali to miasto jako miejsce stałego osiedlenia, posłużyły do poznania i zrozumienia współudziału w historycznym tworzeniu wspólnoty kulturowej Łodzi nie bezimiennych, anonimowych postaci lecz konkretnych osób. Wykorzystując stare fotografie z rodzinnych albumów uczestnicy warsztatów próbowali odtworzyć klimat i zwyczaje dawnej Łodzi i jej mieszkańców. Opowiedziane historie wraz ze zdjęciami zostały zamieszczone na stronie Organizatora – Fundacji Pole Kreacji. Wspólnie tworzyliśmy album łodzian.

Termin: 05.10 – 09.11. 2019r.

Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi

Organizator: Fundacja Pole Kreacji

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

 

 

Finansowanie:                                                                                                                                                                                              Partner: