FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI

Korzenie – historia Łodzi opowiedziana zdjęciami z rodzinnych albumów. Prelekcje

 

“Z dziejów Łodzi: rozwój przemysłowy i terytorialny”

Prowadzenie: Antonina Pawłowska

Sobota 05.10.2019

 

Dlaczego małe rolnicze miasteczko Łódź usytuowane z dala od dużych, historycznie ukształtowanych miast stało się prężnie działającym miastem, a nawet istotnym ośrodkiem przemysłowym na ziemiach polskich? Co przyciągało rzesze ludzi z różnych warstw społecznych, kultur i wyznań do osiedlenia się w peryferyjnie położonym miasteczku? Jak Łódź przemieniła się z osady fabrycznej w wielkomiejskie centrum? 

Prelekcja Pani Antoniny Pawłowskiej stanowiła interesującą opowieść o rozwijającym się mieście. Muzeum Miasta Łodzi umożliwiło uczestnikom wydarzenia   obejrzenie wystaw stałych: Makiety historycznych fragmentów Łodzi z roku 1939, oraz “Na  wspólnym podwórku”. 

 

    

 

   

 

 

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

             Finansowanie:                                                                                                                      Partner:

                            

 

 

 

 

 

 

 

“Ubiory mieszkańców Łodzi od połowy XIX wieku do końca lat 50.wieku XX jako przykład identyfikacji społecznej, wyznaniowej”

Prowadzenie: Beata Cholewa Mazurowska

Sobota 12.10.2019

 

Jak to było być modną/modnym w Łodzi w XIX i XX wieku? Jak ubierały się robotnice łódzkie do pracy, a jak na niedzielną potańcówkę? Czy wszystkie Żydówki nosiły peruki i goliły głowy po wyjściu za mąż? Czy nauczycielki mogły zakładać kolorowe suknie? Dlaczego w mieszkaniach eleganckich mieszczanek często dominował zapach terpentyny? Gdzie kupowano ubiory gotowe oraz w jaki sposób powstawały kreacje wykonywane własnoręcznie? czy istniały second handy w XIX i początkach XX wieku i kto był ich klientem? jak radzono sobie w czasach PRL-u aby wyglądać modnie i atrakcyjnie?

Odpowiedzi na postawione pytania stanowiły zaledwie część prelekcji. Zdjęcia łódzkiej burżuazji, inteligencji i robotników do końca lat 30. posłużyły jako materiał do opowiadania o modzie, ubiorach.  Treści  dawnych reklam, ogłoszeń, artykułów z łódzkiej prasy, dotyczących m.in. produkcji, sprzedaży ubiorów, stanowiły oryginalne “wypowiedzi”  łodzian z tamtego okresu. Historia o modzie okresu powojennego stanowiła natomiast przyczynek do wspomnień i nawiązań do wizerunków postaci z rodzinnych albumów. 

 

 

   

   

   

  

 

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

                                                                                                                 

             Finansowanie:                                                                                                 Partner:

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ze starego albumu łodzianina – zarys historii fotografii”

Prowadzenie: Beata Kamińska

Sobota 19.10.2019

 

Gdzie w dawnej Łodzi znajdowały się zakłady fotograficzne? Na czym polegała praca fotografa – artysty? Czy łodzianie chętnie się fotografowali i dlaczego chętnie odwiedzali fotograficzne atelier? W takcie spotkania zaprezentowane zostaną archiwalne zdjęcia portretowe ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi, opowiemy też o tym, jak stare fotografie wykorzystują w pracy historycy i dlaczego są do dzisiaj tak ważnym źródłem wiedzy o kulturze i historii naszego miasta.  

 

 

  

  

 

 

 

         Finansowanie:                                                                                                 Partner: